Sunday, July 13, 2014

HEALTH FRONTIERS: Bad breath 2


Ito ang huling bahagi ng sagot ko kay MJG na may bad breath.
Ikaw na rin ang nagsabi na wala kang problema sa ngipin at meron kang chronic sinusitis kaya sigurado akong ito ang sanhi ng bad breath (halitosis) mo.
Sa chronic sinusitis o chronic rhinosinusitis, namamaga ang sinuses sa paligid ng nasal passages. Tumatagal ito nang walong linggo kahit gamutin. Dahil hindi makalabas ang sipon, mucus at ibang dumi, naiipon ito sa ilong kaya mahirap huminga at mabaho ang hininga.
Bukod dito, ang ibang sintomas ay makapal na dilaw o kulay berde na nasal discharge na galing sa ilong o tumutulo sa likod ng lalamunan, sakit ng ulo, pananakit o pamamaga sa gilid ng mata, pisngi, ilong, o noo, at panghihina ng pang-amoy o panlasa. Maaaring sumakit ang tainga, itaas na panga at ngipin, may ubo lalo na sa gabi, sore throat, pagkapagod, at pagkahilo.
Ang mga dahilan ng chronic sinusitis ay allergic reactions, baluktot na nasal septum (ang buto na humahati sa ilong), o sakit tulad ng respiratory tract infections. Malaki ang pagkakataon na magkaroon ng ganitong sakit kung sensitive sa aspirin, may asthma, hay fever o ibang allergic conditions ang pasyente, at madalas siyang exposed sa usok ng sigarilyo.
Mawawala ang bad breath kapag nawala ang chronic sinusitis. Pumunta sa isang ENT specialist. Maaaring bigyan ka ng saline spray para malinisan ang ilong at nasal corticosteroids para mabawasan ang pamamaga tulad ng fluticasone, budesonide, triamcinolone, mometasone, o beclomethasone. Para sa malubhang condition, pwedeng gumamit ng oral o injected corticosteoirds tulad ng prednisone at methylprednisolone.
Mabisa ang antibiotics kung ang karamdaman ay galing sa bacterial infection. Pwede ring subukan ang allergy shots (immunotherapy). Kung hindi pa rin ito gumaling, ang last resort ay endoscopic sinus surgery.

* * *
May problema ka ba sa kalusugan? Nais mo bang maliwanagan sa sakit mo? Mag-email kay George Nava True II sageorgenavatrue@yahoo.com o mag-text sa 0935-972-0691. Sasagutin ni George ang problema mo dito. Si George ay National Press Club at Philippine Dental Association awardee at author ng 3 health books. Sundan siya sa Twitter sa https://twitter.com/georgenavatrue.